No. Nama Sarana Olah Raga Alamat
1. Lapangan IKIP Jl. Semarang
2. Stadion Luar Gajayana Jl. Gelanggang
3. Lapangan AL Jl. YOS Sudarso
4. Lapangan Taman Gayam Jl. Taman Gayam Malang
5. Lapangan Armada Jl. Sampo Malang
6. Stadion Gajayana Jl. Gelanggang